Documentatie

» Geschiedenis (1)
» Geschiedenis (2)
» Geschiedenis (3)
» Geschiedenis (4)
» Toekomst
PHP LogoMySQL Logo

Geschiedenis (2)

Versie 1.1 van PersTijden (februari 2003) werd uitgebreid met een eerste poging (bijna) behaalde limieten correct weer te geven. Het zou nog tot april 2004 duren voordat de limieten correct werden gepresenteerd èn eenvoudiger konden worden bijgewerkt. De ontwikkeling van PersTijden bleef gewoon doorgaan: in november 2003 werden de clubrecords onderdeel gemaakt van PersTijden. In versie 1.3 werd o.a. de mogelijkheid om de uitslag weg te schrijven naar een bestand toegevoegd. Aan versie 1.4 werden enkele ranglijsten toegevoegd.

In 2004 werd de broncode PersTijden daar waar mogelijk vereenvoudigd en verbeterd. Tegelijkertijd werd het updaten van limieten vereenvoudigd. Een gelukkige samenloop van omstandigheden (een mailtje van Joris Haest (De Vennen) en een discussie op het forum van de Zwemkroniek) bracht in april 2004 een oude suggestie van Arjen Steensma weer op de voorgrond: niveautabellen. Niet lang daarna werden kleuren aan de grafiek toegevoegd waardoor de zwemmer een idee krijgt op welk niveau hij zwemt. Ook werd in versie 1.5 van PersTijden de update en weergave van masterrecords opgenomen.

meer =>